Itangazo rya MUKAMANA risaba guhinduza amazina.

5,956

Uwitwa MUKAMANA mwene Natawugashira na Banyangandora arasaba uburenganzira bwo guhinduza amazina yari asanganywe ariyo MUKAMANA maze Kuri iryo zina yari asanganywe hakiyongeraho Alliance, bityo akitwa MUKAMANA ALLIANCE, akaba ari nayo mazina yandikwa mu gitabo k’irangamimerere. Impamvu MUKAMANA atanga zishimangira ubusabe bwe, ni uguhuza amazina.

Leave A Reply

Your email address will not be published.